ညဳိထက္ (လမ္းသစ္ဦး) ● ရန္စယ္လီယာက ကင္မရာေလးကို လြမ္းတယ္

ညဳိထက္ (လမ္းသစ္ဦး) ● ရန္စယ္လီယာက ကင္မရာေလးကို လြမ္းတယ္
(မုိးမခ) မတ္လ ၃၊ ၂၀၁၉

ရန္စယ္လီယာ က ကင္မရာေလးကိုလြမ္းတယ္
ဘယ္ဝတ္စံု ဝတ္ဝတ္ ဝတ္စံုျပည့္ ဝတ္ေလ့ရွိတဲ့ ကင္မရာေလးေပါ့
လူစည္ကားတဲ့ ပြဲေတြတုိင္း ကင္မရာေလးေရာက္လာေလ့ရွိတယ္
အရက္ကိုၾကိဳက္လို႔ ေသာက္တာလား ကင္မရာေလးရဲ႕ ေပ်ာ္ပါေစ ခ်စ္သဲေလးေပါ့
ကင္မရာေလးက အိမ္လူစည္တာကို ၾကိဳက္တဲ့ ကိုလူစည္ေပါ့
လူစည္ၿပီဆိုရင္ ကင္မရာေလးက ေခၚတယ္
“ငယ္” ေရတဲ့ “ကို” ေရတဲ့
“ငယ္” ရယ္ “ကုိ” ရယ္ဆိုတာ ကင္မရာေလးနဲ႔ ထရိုင္ဘုတ္ျဖစ္တယ္
ေဟာလီးဝု စတားဘယ္သူထင္သလဲ
က်ေနာ္က တံုးကို တံုးတဲ့ တကယ့္ ငတံုး
ကင္မရာေလးရဲ႕ ဆိုဗီယက္ေတြက “ကိတ္” တယ္
ကင္မရာေလးက ေျပာတယ္ မေနခ်င္ေတာ့ဘူးတဲ့
ေရွ႕ႏွစ္ခါ တန္ေဆာင္မုန္း ပြဲၾကည့္ပါဦး ကင္မရာေလးရဲ႕
ဘာညာမဟုတ္တာေၾကာင့္ေပါ့ ဟုတ္လား
ဘာညာ ျဖစ္တယ္ ေျပာပင္ေျပာေနေသာ္ျငားေသာ္လည္း
အိုးထိမ္းသည္လုပ္ ဇာတ္ျမႇဳပ္ေနခဲ့/ေနလ်က္
ရန္စယ္လီယာက ကင္မရာေလးကို လြမ္းတယ္
ေနလ်က္

ညိဳထက္ (လမ္းသစ္ဦး)
၁၇ - ၂ - ၁၉

Comments