မင္းၿငိမ္းေအး - ၁၃/ မတ္/ ၈၈


မင္းၿငိမ္းေအး - ၁၃/ မတ္/ ၈၈
(မိုးမခ) မတ္ ၁၄၊ ၂၀၁၉


ဖုန္းေမာ္ရဲ႕၊အေလာင္းဟာ
ေက်ာက္သားျဖစ္လာၿပီး
ငါတို႔ဟာ၊ေက်ာက္စာကိုထြင္းထုရေပါ့
ဒီမိုကေရစီ
လူ႔အခြင့္အေရး
ဖိႏွိပ္မႈ
အံုႂကြမႈ
ပိုင္ရွင့္မဲ့အေလာင္းမ်ား
လူမသိေအာင္ေႂကြတဲ့ၾကယ္
ကံ့ေကာ္ရနံ ့
စိန္ပန္းျပာ
လူငယ္သဘာဝစိတ္ကူးနဲ႔
ေပ်ာ္ရႊင္စြာေနခြင့္မရွိတဲ့ေျမအေၾကာင္း
ေက်ာက္သားအေလာင္းတစ္ခုလို
ဒီေက်ာက္စာကိုဖတ္ခဲ့ရလိမ့္ ။


Comments