မောင်ထိန်လင်း (မြို့သာ) ● စားပွဲပေါ်က ကမ္ဘာလုံး


မောင်ထိန်လင်း (မြို့သာ) ● စားပွဲပေါ်က ကမ္ဘာလုံး
(မိုးမခ) ဧပြီ ၁၀၊ ၂၀၁၉

စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာလုံး ရှိတယ်
ဒါကြောင့် စားပွဲပေါ်မှာ စစ်ပွဲရှိတယ်။
စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာလုံး ရှိတယ်
ဒါကြောင့် စားပွဲပေါ်မှာ ပုဒ်မ ၃၉၂ ရှိတယ်။

စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာလုံး ရှိတယ်
ဒါကြောင့် စားပွဲပေါ်မှာ လော်ဘီတွေ ရှိတယ်။
စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာလုံး ရှိတယ်
ဒါကြောင့် စားပွဲပေါ်မှာ ပုဒ်မ ၄၁၇ ရှိတယ်။

စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာလုံး ရှိတယ်
ဒါကြောင့် စားပွဲပေါ်မှာ အိမ်မက်တွေ ရှိတယ်။
စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာလုံး ရှိတယ်
ဒါကြောင့် စားပွဲပေါ်မှာ ပုဒ်မ ၄၀၆ ရှိတယ်။

စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာလုံး ရှိတယ်
ဒါကြောင့် စားပွဲပေါ်မှာ တူထုချက်တွေ ရှိတယ်။
စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာလုံး ရှိတယ်
ဒါကြောင့် စားပွဲပေါ်မှာ ပုဒ်မ ၃၀၂ ရှိတယ်။

စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာလုံး ရှိတယ်
ဒါကြောင့် စားပွဲပေါ်မှာ ငါ ရှိတယ်။
စားပွဲပေါ်မှာ ကမ္ဘာလုံး ရှိတယ်
ဒါကြောင့် စားပွဲပေါ်မှာ ပုဒ်မ ၄၉၉ ရှိတယ်။

တကယ်တော့
လှိမ့်ချင်သလို လှိမ့်လို့ရအောင်
စားပွဲကို လုံးလိုက်တဲ့အခါ
ကမ္ဘာလုံး ဖြစ်လာတာပဲ။

မောင်ထိန်လင်း (မြို့သာ)
၉၊ ၄၊ ၂၀၁၉
ည ၇ း ၅၀

Comments