မိုးမခ ၀င္း - ဴပည္သူႚအင္အားဴဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည့္ ဴမန္မာဴပည္

နာဂစ္ကို သက္ေသတည္ … ျပည္သူ႔ အင္အားျဖင့္ တည္ေဆာက္ရမည့္ ျမန္မာျပည္
မိုးမခ ၀င္း

ဇြန္ ၃၊ ၂၀၀၈

ေမလ ၂ ရက္ေန႕ည ၈ နာရီေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ကေၾကျငာထားေသာ ဂူးဂဲလ္ မုိးေလ၀သေၾကျငာခ်က္

" ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ကုိျဖတ္ေက်ာ္၀င္ေရာက္လ်က္ရွိေသာဆုိင္ကလုံးမုန္တုိင္းသည္ ေႏွးေကြး စြာျဖင့္ ဆက္လက္တည္ရွိေနျပီးေနာက္ မည္သည့္ေဒသသုိ႕ ဦးတည္လ်က္ရွိသည္ကုိပင္ ၾကိဳတင္မေျပာႏုိင္ေသာလညး္ ထုိအပူပိုင္းနာဂစ္ ဆုိင္ကလုံးမုန္ုတုိင္း (Tropical Cyclone Nargis) သည္ ရုတ္တရက္ဆု္ိသလုိပင္ အင္အားျပင္းထန္ေသာ ဘီလူးသူရဲ ဆုိင္ကလုံး (Monstrous Cyclone) အဆင့္၄ဆင့္ရွိ ၁နာရီ ၁၃၂ မုိင္အျဖစ္သုိ႕ ေရာက္ရွိသြားႏုိင္သည္ဟု “တုိင္ဖုန္းၾကိဳတင္သတိေပးဌာန”မွ ထုတ္ျပန္ထားသည္ဟု ဆုိပါသည္။

ေနာက္ဆုံးၾကိဳတင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သုိ႕ ေႏွးေကြးစြာ၀င္ေရာက္ႏုိင္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ သတင္းထုတ္ျပန္မူႏွင့္ပတ္သက္၍ ထုိမျပည့္စုံေသာ မုန္္ုတုိင္းသတိေပးမူမ်ား မ်ားစြာ ရွိေနေသာေၾကာင့္ ထုိသတိေပးဌာန၏ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေပၚ တိက်ေသခ်ာသည္ဟု ေျပာဖုိ႕ခက္ပါသည္။

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားစြာမွ သိရသည္မွာ ထုိမုန္တုိင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ႏဳိင္ငံကုိ တုိက္ရုိက္၀င္ေရာက္ျခင္း မျပဳေတာ့ဟူေသာ အခ်က္ကိုေတာ့ ထုိႏုိင္ငံအတြက္ စိတ္ေအးရသည္ဟု ဆိုရမည္။

လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္က ထုိအဆင့္ေလး ဟာရီကိန္း မုန္တုိင္းဒဏ္ေၾကာင့္ ဘဂ္လားေဒ့ခ်္နုိ္င္ငံမွာ အလူးအလဲ ခံလုိက္ရပါသည္။ လူေတြေထာင္ခ်ီေသကာ လူေပါင္းသန္းေပါင္းမ်ားစြာကိုလည္း အစာေရစာ ဆန္စပါးျပတ္လပ္ ပ်က္စီးမႈဒဏ္ ခံခဲ့ၾကရသည္။

ေဟာသည္ နာဂစ္မုန္တုိ္င္းၾကီး၏ ေနာက္ဆုံးၾကိဳတင္ေဟာကိန္းအရ အဆင့္ ၁ သုိ႕မဟုတ္ အဆင့္ ၂ မုန္တုိင္းအျဖစ္ ရွိႏိုင္သည္ဟု ဆုိပါသည္။ သို႕ေသာ္ ေနာက္ဆုံးရရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ မုန္တုိင္းၾကီးသည္ ရုတ္တရက္ဆိုသလုိပင္ အရွိန္အင္အား ပုိ၍ျမင့္တက္သြားသည္ကို ေတြ႕ၾကရသည္။

ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ ေျမပုံအရေမလ ၂ ရက္ေန႕ည သန္းေခါင္ရံတြင္ တနာရီ ၁၃၂ မုိင္ႏွူန္းျဖင့္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သုိ႕ ၀င္ေရာက္ဖြယ္ရွိကာ ယင္းသည္ တနာရီ ၁၆၁ မုိင္ႏွဴန္းသုိ႕ အင္အားတုိးသြားဖြယ္ ရွိသည္ဟု ဆုိပါသည္။”

သူ႕စာေအာက္က ေျမပုံမွာေတာ့ မုန္တ္ုိင္းၾကီး၏ ဗဟုိခ်က္ ေရြ႕ရွားရာ လမ္းေၾကာင္းကုိ ျပထားပါသည္။ ဟုိင္းၾကီးကၽြန္းမွသည္ ၀င္ေရာက္လာေသာ မုန္တုိင္း ဗဟုိခ်က္သည္ ရန္ကုန္ျမိဳ႕သုိ႕ တည့္တည့္ပင္ ေမလ ၂ ရက္ည သန္းေခါင္ယံမွ ေမလ ၃ ရက္ေန႕ကို ျဖတ္ေက်ာ္ ၀င္ေရာက္ေနသည္ကုိ ေတြ႕ရသည္။

ဂူးဂဲေျမပုံ ျပခ်က္

ဤကား ဂူးဂဲလ္ မုိးေလ၀သကို ေမလ ၂ရက္ေန႕ ည ၈ နာရီေလာက္မွာ အင္တာနက္ကေန ကၽြန္မကိုယ္တုိင္ဖတ္ခဲ့ေသာ ေၾကျငာခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာ့အသံကေနျပီး ေၾကျငာခ်က္တြင္ တနာရီ မုိင္ ၄၅ မုိင္ခန္႕ထက္ မေက်ာ္ပါ။

မီးက ည ၉ နာရီ ေလာက္ကတည္းက ပ်က္သြားသျဖင့္ ေနာက္ ဘယ္လုိ ဆက္ေၾကျငာေနသလဲမသိပါ။ ကၽြန္မတုိ႕လုိ မီး ေစာေစာ ပ်က္သြားသူမ်ား၊ တီဗီကို မၾကည့္မိသူမ်ား၊ ေရဒီယုိ နားမေထာင္မိသူမ်ား၊ ညအခ်ိန္ထိ အလုပ္၀င္ေနသူမ်ား၊ ညအထိ သင္တန္း တက္ေနရသူမ်ားကုိ မုိးေလ၀သဌာနမွ လုိက္သတိေပးဖုိ႕၊ ေလာ္စပီကာနွင့္ သတိေပးဖုိ႕၊ တာ၀န္ရွိသည္ဟု ကၽြန္မ ယူဆသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ဂူးဂဲလ္ မုိးေလ၀သ မွားေနသည္

ဟု ကၽြန္မေတြးသည္။ ဒီေလာက္ အားေကာင္းသည့္ သူရဲသဘက္လုိဟု တင္စားထားသည့္ ထုိမုန္တုိင္းၾကီးကို တကယ္သာ ရန္ကုန္၀င္ေတာ့မည္ဆုိလွ်င္ သည္လုိေတာ့ အစုိးရက ေနမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သတိေပးတာေတြ အကုန္လုပ္မွာေပါ့။ ကၽြန္မသည္ ထုိခဏေလးမွာ ေဟာဒီစစ္အစိုးရက ျပည္သူလူထုကို ေမတၱာမရွိပါ ဟူေသာ

အခ်က္ကုိ တကယ္ပင္ ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့ပါသည္။

တကယ္ပင္ ေမတၱာမရွိပါ ဆုိတာကုိ ကၽြန္မတုိ႕တေတြ ခံရမွ သိပါေတာ့သည္။ သုိ႕ေသာ္ နာဂစ္မုန္ုတုိင္းၾကီးသည္ ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားေတြ အားလုံး အိမ္ျပန္ေရာက္တဲ့အခ်ိန္ ည သန္းေခါင္ယံ ၁၂ နာရီခဲြ ၾကမွ ၀င္လာပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္စစ္အစိုးရက ဘယ္ေလာက္ၾကီးပဲ ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားေတြကို ေသေစခ်င္သည္ျဖစ္ေစ မုန္တ္ုိင္းၾကီးက အားလုံအိမ္ျပန္ေရာက္သည့္အခ်ိန္ကိုသာ ေရြး၀င္သြားပါသည္။ မုန္တုိင္းၾကီး၏ဒဏ္ကုိ လူေတြကုိယ္စား ခံသြားေပးသူမ်ားကား သစ္ပင္ၾကီးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ အိမ္ေတြ ပ်က္စီးရသည္။ အမိုးေတြ လြင့္ကုန္ပါျပီ။ ျခံစည္းရုိးေတြ ပ်က္သြားပါျပီ။ ရန္ကုန္သူ ရန္ကုန္သားအေပါင္းမွာ အျမစ္မ်ားထြက္ကာ လဲကုန္ေသာသစ္ပင္ၾကီးမ်ားကုိ စိတ္မေကာင္းစြာျဖင့္ ၾကည့္ေနမိၾကပါသည္။

အုိ..သူတုိ႕က ငါတုိ႕ကုိယ္စား ခံ ေပးသြားၾကတယ္ ... ငါတုိ႕ကုိ ကာကြယ္ေပးသြားၾကတယ္ … အခု လဲေနတဲ့ သစ္ပင္ေတြေနရာမွာ ငါတုိ႕ ျဖစ္မွာ….။ ကၽြန္မတုိ႕ရင္ထဲက အေတြးေတြေပ့ါ။

ကၽြန္မတုိ႕ထက္ ဆုိးရြားစြာခံရသည့္ေနရာေဒသမ်ားကား ဟုိင္းၾကီးကၽြန္း၊ ေဒးဒရဲ၊ ဖ်ာပုံ၊ လပြတ္တာ၊ ရြာေပါင္းမ်ားစြာ မေရတြက္ႏုိ္င္ … ။

သူတို႕ကား ေနစရာအိမ္ပင္ မရွိေတာ့၊ ၀တ္စရာပင္ မရွိ၊ စားစရာဆုိတာ ေ၀လာေ၀းလုိ႕ အဆုိးဆုံးကေတာ့ ဆုံးရွဴံးသြားသည့္ အသက္ေတြ၊ အသက္ ကယ္ဆယ္ေရးကုိလုိအပ္ေနသည့္ ေနရာေတြ…..။

ျမန္ျမန္ ကယ္ဆယ္ေရးေတြ လႊတ္ၾကပါေတာ့ ... သူတုိ႕ ေနရာေတြဆီကို။

ကၽြန္မသည္ ရုတ္တရက္ပင္ စစ္အစုိးရသည္ ျပည္သူလူထုကို ေမတၱာမရွိ ဆုိသည့္အခ်က္ကို ေမ့ျပီး ဆုေတာင္းမိျပန္ပါသည္။ ရန္ကုန္မွာေတာ့ ေရျပႆနာကုိ တပတ္ေလာက္ ခံေနရဆဲ ျဖစ္ပါသည္။ ကုိယ့္အားကိုယ္ကုိး ေရစည္မ်ား၊ ေရတင္စက္မ်ား၊ အမိုးဖာေပးသူမ်ား၊ သစ္ပင္ခုတ္လွဲေပးသူမ်ား … ရႈပ္ရွက္ခတ္ေနသည့္ၾကားမွပင္ ထုိရြာေတြကုိ ကူညီေပးခ်င္စိတ္ေတြ ေပၚလာရသည္။ ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ သြားလွဴၾကတာေတြ၊ ဆရာေတာ္ေတြ သြားေရာက္ကူညီတာေတြ ရင္ႏွင့္မမွ် ၾကားရ သိရသည္။ အခုထိ စစ္အစုိးရက မလႈပ္ တလႈပ္။ ျပင္ပက အကူအညီ မယူခ်င္သလုိလို။

ဒါဆုိလည္း သူတုိ႕ကုိယ္တုိင္ သြားကယ္ၾကေလ။ အဲသည္လုိလည္း မဟုတ္ျပန္ … ။

ျပည္ပက ေပးသည္ဆုိေသာ အင္နာဂ်ီဘီစကြပ္မ်ား၊ ေရသန္႕မ်ား ဘယ္မွာမွ ေပးေ၀တာ မေတြ႕ရေသးပါ။ ဘယ္ေရာက္ကုန္ပါလိမ့္။ ဒုကၡေရာက္ေနေသာ ျမန္မာျပည္သူလူထုၾကီးြကုိ သူတုိ႕က မနာလုိ ျဖစ္ေနပုံရပါသည္။ ၀ိုင္း၀န္းကူညီသူမ်ားကုိ မေက်မနပ္ ျဖစ္ေနလုိက္ၾကတာ သိသာလုိက္တာ။ သူတုိ႕က တကယ့္ကို ဒီပစၥည္းေတြ လုိခ်င္ေနၾက၊ ဒုကၡေရာက္ေနသူေတြကို မနာလုိျဖစ္ေနၾကတာ သိသာထင္ရွားကုန္ပါျပီ။

မုန္တုိင္းၾကီးကလည္း သူတ္ုိ႕ကုိ ဘာေၾကာင့္ ေက်ာ္သြားပါလိမ့္။

က်ဳိက္လတ္က ကေလးမ်ား၊ မိဘမဲ့သြားခဲ့သည့္ကေလး လက္ေဆာင္ရသည့္ ကားရုပ္ေလးႏွင့္

ကၽြန္မ ေတြးမိသည္မွာ ယခု ၾကံဳေတြ႕လုိက္ရေသာ နာဂစ္မုန္တုိင္းၾကီးေၾကာင့္ ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိင္းမ်ား အလူးအလဲခံလုိက္ရသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းကေတာ့ အိမ္ေျခအပ်က္အစီးမ်ားကုိ ျပဳျပင္ေနရပါသည္။

ဧရာ၀တီတုိင္းဘက္ကေတာ့ ကယ္ဆယ္ေရးကိုပင္ အႏုိင္ႏုိင္။ ဆုံးရွဴံးသြားေသာ လူ႕အသက္ေတြအတြက္ မ်က္ရည္မ်ား မခန္းေသးပါ။ သုိ႕ေသာ္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအေပါင္းက အေရးၾကံဳေတာ့ အားလုံး လက္ေတြ တဲြမိၾကသည္။ ဒုကၡသည္အေပါင္းကုိ ၀ိုင္း၀န္း ကူညီေနဆဲ။ ဆက္လက္၍ ကူညီဖုိ႕ အသင့္ရွိေနဆဲ။

အိမ္ေရွ႔ပူ အိမ္ေနာက္မခ်မ္းသာ ဟူေသာ ဆုိရုိးစကားလုိ ကိုယ့္ျမန္မာျပည္သား တစ္ဦးဦး ဒုကၡေရာက္ေနသည္ဆုိလွ်င္ ကိုယ့္ေသြးသားရင္းခ်ာေတြလုိ ခံစားမိၾကရ၊ ကူညီဖုိ႕ လက္မေႏွး၊ ကိုယ္တတ္ႏုိင္သည္ကုိ ေပးရသည္ကိုပင္ အားမရႏုိင္။ အဲသည္ စိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ရွိေနၾကဆဲမွာ ဆႏၵခံယူပဲြ အဲေလ ေထာက္ခံပဲြကိုေမလ ၁၀ ရက္ေန႕ကက်င္းပျဖစ္ေအာင္ကုိ က်င္းပလုိက္ျပန္ပါသည္။

မိသားစု ညီအကို ေမာင္ႏွမ စိတ္ႏွင့္ အမွန္တကယ္ဆုိ တတုိ္င္းျပည္လုံးအတြက္ ၀မ္းနည္းျခင္းအထိမ္းအမွတ္ျဖင့္ ဆႏၵခံယူပဲြကို ရက္ေရြ႕ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ရန္ကုန္တုိင္းႏွင့္ ဧရာ၀တီတုိ္င္းကုိေတာ့ မတတ္သာလြန္း၍ ဖယ္လုိက္ရပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ စစ္အစုိးရ၏ ျပည္သူလူထုအေပၚ ေစတနာ ေမတၱာ ေခါင္းပါးမူကား လူသိရွင္ၾကားပင္ျဖစ္ေနပါေတာ့သည္။

နာဂစ္မုန္ုတုိင္းဒဏ္ ခံရရျခင္း သစ္ပင္မ်ားကုိ လမ္းရွင္း ခုတ္ထြင္ေနၾကသူမ်ားကား ျပည္သူလူထုသာ ျဖစ္ပါသည္။ ဘယ္စစ္သား တဦးတေလမွ ထြက္မလာပါ။ ဒီအခြင့္အေရးကုိ ယူတတ္လွ်င္ ျပည္သူလူထုသည္ စစ္တပ္ႏွင့္ တသားတည္း ျဖစ္သြားႏုိင္ပါသည္။

သုိ႕ေသာ္ သူတုိ႕ထြက္လာျပီး သစ္ပင္ၾကီးတပင္ကုိ မႏုိင္မနင္း မ ေနတာ ေတြ႕သည့္ ရပ္ကြက္က လူငယ္ေတြက ၀ုိင္းကူဖုိ႕ ထြက္လာတာကုိပင္ ”ရုိက္ကြင္း ပိတ္တယ္ ဖယ္ ဖယ္”ဟု ဆုိကာ ဖယ္ခုိင္းပါသည္။ သူတုိ႕ တီဗီမွာ ျပဖုိ႕ ရုိက္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါသည္။ ထုိျမင္ကြင္းကုိျမင္ခဲ့သူက ကၽြန္မ ေမာင္တေယာက္ ျဖစ္ပါသည္။ လူထုမွာ ရယ္ျပီး ၾကည့္ေနလုိက္ရပါသည္။

သုိ႕ပါေသာ္လည္း ဧရာ၀တီမွ ဒုကၡသည္မ်ားကုိ ျပဳစုေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္ ရသည့္ ကုသုိလ္ကုိ နာဂစ္မုန္တုိင္းၾကီးက ကၽြန္မတုိ႕ကို ေပးလုိက္ျပီ။ ေရွးဘ၀က မေကာင္းေသာ ၀ဠ္ေၾကြးေတြကို ေဆးေၾကာဖုိ႕ နာဂစ္မုန္တုိင္းၾကီးက အခြင့္အေရး ေပးလုိက္ပါျပီ။

ဧရာ၀တီျမစ္၀ကၽြန္းေပၚ ကေလးတဦး၊ လက္ေဆာင္ရသည့္ ေက်ာင္း၀တ္စုံႏွင့္ အေပ်ာ္မွာ ၾကာၾကာမခံ၊ ဒုဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး ေမာင္ေအး လာေရာက္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ထိုဒုကၡသည္မ်ားကို ျမိဳ႔မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားမွ ေမာင္းခ်ခံလိုက္ရသည္။

ယခုလည္း ျမန္မာ့အသံရုပ္ျမင္သံၾကားမွေန၍ သြားလွဴေနသည့္သူအေပါင္းအား မညွာမတာပင္ ေ၀ဖန္ေနပါသည္။ ဘုန္းၾကီးတပါးကေန၍ အမိန္႕ရွိေနသည္မွာ သြားလွဴေနသည့္ကားက ဘယ္ႏွစ္စင္း၊ လူက ဘယ္ႏွစ္စင္း၊ ပစ္ကနစ္ထြက္ေနသည့္ပုံစံမ်ိဴး ျဖစ္ေနေၾကာင္း ဆုိပါသည္။ စစ္အစုိးရက ျပည္ပအကူအညီေတြ ေလယာဥ္ ဘယ္ႏွစ္စင္း၊ ဘယ္ႏွစ္စင္းက ဘယ္ေရာက္သည္ဟူ၍ အဘယ္ေၾကာင့္ တြက္မျပသည္ကုိ နားမလည္ပါ။ အမွန္တကယ္ေတာ့လည္း မည္သုိ႕ပင္ ကုသုိလ္ကုိျပဳေနသည္ ျဖစ္ပါေစ ျပဳေနျခင္းသည္ ေကာင္းမူဟု ခံယူရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ထုိ႕အျပင္ လမ္းေပၚမွာ ေတာင္းခံေနသူမ်ားသည္ တုိင္းျပည္သိကၡာက်သည္ဟု ဆုိကာ ဥပေဒေတြ

ထုတ္ျပန္ပါသည္။ ထုိသူမ်ားကုိ အထုတ္မ်ား ပစ္ေပးသည္ဟူေသာ စဲြခ်က္ျဖင့္ လွဴျပီးျပန္လာသူမ်ား ဌားလာေသာကားမ်ားကုိ ဖမ္းျပီး ဒဏ္ေငြေဆာင္ခုိင္းျပန္ပါသည္။ ေနာက္ေနာင္ မလုိက္ရဲေအာင္ဟု ေတြးမိပါသည္။

ကၽြန္မကေတာ့ အခုလုိ အေရးၾကီးသည့္အခ်ိန္ကုိ ေက်ာ္လြန္ဖုိ႕ မ်ားစြာေသာ ကူညီမူေတြ သိပ္ကုိ လုိအပ္ေနပါသည္ဟု ယူဆပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ရမ္းကားမူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္မူမ်ားျဖစ္မည္ကို တကယ္ စုိးရိမ္ပါလွ်င္ ဤသို႕ တားျမစ္ျခင္းသည္ ယင္းကုိ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ခုိင္းသည့္ သေဘာ ျဖစ္ေနပါသည္။ လူေတြကစည္းကမ္း ရွိရွိ ေနေလ သူတုိ႕က တခုခုျဖစ္ေစခ်င္ပုံ ရေလေလ ျဖစ္ပါသည္။ တကယ္ ဘာမွမျဖစ္ေသာအခါ ျဖစ္မည္ကုိ စုိးရိမ္သည္ဟု အေၾကာင္္းျပ၍ ဥပေဒေတြ ထုတ္ျပပါေတာ့သည္။

စစ္အစုိးရသည္ နာဂစ္မုန္တုိင္းၾကီး ျမန္မာျပည္သုိ႕ ၀င္မည့္ကိစၥကုိ ျမန္မာျပည္သူလူထုအား ၾကိဳတင္သတိေပးျခင္း မျပဳခဲ့။ မုန္တုိင္းသည္ အားေပ်ာ့သြားကာ ထိုင္းႏိုင္ငံဖက္သုိ႕ ၀င္ေရာက္သြားသည္ဟုပင္ ေၾကျငာခဲ့သည္။ မုန္တုိင္း၀င္ေရာက္မည္ကုိ ၾကိဳတင္သိသည့္အတြက္ ၎တို႕၏ ေလေယာဥ္ပ်ံမ်ားကုိ ရန္ကုန္ေလဆိပ္၌ ဆုိက္ကပ္ျခင္း မျပဳခဲ့သည္မွာ ထင္ရွားသက္ေသျဖစ္သည္။

မုန္္ုတုိင္းၾကီး က်ေရာက္ျပီးသည့္ေနာက္တြင္လည္း သစ္ပင္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း ခုတ္ထြင္ျခင္း၊ လမ္းမ်ား ရွင္းရသည္မ်ားကို ျပည္သူလူထုမ်ားကသာ လုပ္ခဲ့ရသည္။ ဧရာ၀တီတိုင္းအတြင္း ေသေၾကမူမ်ားကုိ လုိက္လံၾကည့္ရူသူ စစ္အစုိးရအဖဲြ႕မ်ားသည္ လူေသအေလာင္းမ်ားကုိ ရွင္းလင္းေပးျခင္း မျပဳသည့္အျပင္ "ပစ္ထားလုိက္ပါ။ ငါးစာျဖစ္သြားမယ္။”ဟု ဒုကၡသည္မ်ားေရွ႕တြင္ပင္ မညွာမတာေျပာခဲ့ၾကသည္။

ကၽြန္မတုိ႕ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားအေပါင္းကေတာ့ သူတုိ႕ေျပာသမွ် ေခါင္းငုံ႕ခံ၊ သူတုိ႕ ပစ္ထားလည္း ရသည့္နည္းႏွင့္ ရွင္သန္၊ သူတို႕ျပဳသည့္ အ ကုသုိလ္ထဲကုိ လက္မလွ်ိဳရဲၾကပါ။ အခုေတာင္ ဒီေလာက္ခံေနရပါလွ်င္ သူတုိ႕ႏွင့္ သြား ပတ္သက္မိလွ်င္ ေနစရာေတာင္ ရွိပါေတာ့မလား။

ကၽြန္မတုိ႕ဖက္မွာ ကၽြန္မတုိ႕ႏွင့္ အတူတူ အလွဴအတန္းေတြ ျပဳေပးေနသည့္ ဆရာေတာ္ၾကီးေတြ ရွိသည္။ ကၽြန္မတို႕ဖက္မွာ ေဟာဒီ ျမန္မာျပည္သူလူထုၾကီး ရွိသည္။ အဲဒါဆုိ လုံေလာက္ပါျပီ ဟူ၍သာ … ။

Comments

kay kay said…
very nice post...Cheers
Kye Kye said…
This comment has been removed by the author.
Kye Kye said…
တကယ္ေတာ့ မုန္တိုင္းျပင္းအားကို သူတို႔သိတယ္။ ေတဇက ဟိုင္းၾကီး မိန္းမလွကမန္းတ၀ိုက္မွာ သစ္ခုတ္ေနတဲ့ သူ႔အဖြဲ႕သားေတြကို အမီျပန္ေခၚခဲ့တယ္။ လြန္းသီက ကြမ္းျခံကုန္းက သူ႔အမ်ိဳးေတြကို အခ်ိန္မီ က်ပ္ေျပးကို ေခၚထားခဲ့တယ္.။ ျပည္သူေတြအေပၚသူတို႔ တကယ္ ယုတ္မာခဲ့ၾကတာပါ။