Kyaw Thu - FFSS Yangon Activity,

အေမ့ခံေက်ာင္း
ေက်ာ္သူ (နာေရးကူညီမႈအသင္း - ရန္ကုုန္)
ဇန္န၀ါရီ ၃၀၊ ၂၀၁၄“လြန္ခဲ့ေသာ (၃၇) ႏွစ္ကတည္းက ဤေက်ာင္းေလးကို အစိုးရမူလတန္းေက်ာင္းကေလးအျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့ေပမယ့္လည္း တည္ေထာင္ခ်ိန္မွစ၍ ယေန႔အခ်ိန္ထိ အစိုးရအဆက္ဆက္တြင္ မည္သည့္ အစိုးရမွ လာေရာက္တည္ေဆာက္မႈမျပဳခဲ့တဲ့အတြက္ ေက်းရြာလူထု၏ တတ္ႏိုင္သမွ်ေသာ ေငြေၾကးမ်ား ျဖင့္ သစ္၊ ဝါး၊ ဓနိတို႔ႏွင့္ ခေနာ္နီခေနာ္နဲ႔  (၃၇) ႏွစ္တိုင္တိုင္ ေက်းရြာမွ ကေလးငယ္မ်ား၏ ပညာေရး တာဝန္ကုိထမ္းေဆာင္ခဲ့တဲ့ ေက်ာင္းကေလးပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ သားငယ္သမီးငယ္မ်ားသည္ လည္း မိုးမလံု၊ ေလမလံုျဖင့္ ဒီေက်ာင္းေလး၏ အရိပ္အာဝါသေအာက္မွာ စိတ္ဆင္းရဲ၊ ကိုယ္ဆင္းရဲျဖင့္ခ်ိဳ႕ တဲ့စြာ ပညာသင္ခဲ့ရပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရြာသူ/သားေတြ အေနနဲ႔ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရက ဒီရြာနဲ႔ ဒီေက်ာင္းကေလးကို ပစ္ပယ္ထားျခင္းခံရတယ္လို႔ ထင္ခဲ့မိပါတယ္” ဟု ေက်းရြာႏွင့္ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္တစ္ဦးရဲ႕ ရင္ထဲကပြင့္အန္လာတဲ့ စကားတစ္ခြန္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုစကားကို ေျပာခဲ့ေသာေနရာမွာ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အမ်ားသူျပည္တို႔၏ လွဴဒါန္းေငြတို႔ျဖင့္ တည္ေဆာက္လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး ဖ်ာပံုခရိုင္၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ဘုရားကုန္းေက်းရြာတြင္ မူလတန္းေက်ာင္း ေဆာင္သစ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္တစ္ဦး ၏ ရင္တြင္းစကားပင္ ျဖစ္ပါေတာ့သည္။အဆိုပါ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)မွ အမ်ားျပည္သူမ်ား လွဴဒါန္းထားေသာ ေငြေၾကးတို႔ျဖင့္ ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းခဲ့ေသာ ေပ ၃ဝ x ၆ဝ ရွိ RC အေဆာက္အဦးႏွင့္ ေရတံုကင္ပါ ေသာက္ေရအုတ္ကန္ တို႔အား တန္ဖိုးေငြ ၃၆၉၅ဝဝဝဝိ/- (သံုးရာေျခာက္ဆယ့္ငါးသိန္းကိုးေသာင္းငါးေထာင္) ကုန္က်ခံ၍ ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီး အေဆာက္အဦးအား ၂၈-၁-၂ဝ၁၄ ရက္ေန႔တြင္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပး အပ္ျခင္းအခမ္းအနားအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာတြင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚသန္းျမင့္ ေအာင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေရႊဇီးကြက္၊ အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ား၊ အသင္းသူ/သား မ်ား၊ က်ိဳက္လတ္ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ ရပ္မိ/ဖမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ အလွဴရွင္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားအား ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚ သန္းျမင့္ေအာင္ႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚျမင့္ျမင့္ခင္ေဖ (ခ) ေဒၚေရႊဇီးကြက္၊ ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီးတို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ဒု-ဥကၠဌ ေဒၚသန္းျမင့္ေအာင္မွ ေက်ာင္း ေဆာင္သစ္လွဴဒါန္းရျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားေပးခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္း အုပ္ဆရာမႀကီး၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္တို႔မွအသီးသီး ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ ေျပာၾကားေပးခဲ့ သည္။ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားအား ပညာေရးမွဴးႏွင့္ ေက်ာင္းအုပ္ ဆရာမႀကီးထံသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား/သူ (၁ဝဝ) ေက်ာ္တို႔အတြက္ ေက်ာင္းဝတ္စံုမ်ား လွဴဒါန္းေပးခဲ့ေသာ အလွဴရွင္ ဦးခင္ယုေမာင္ + ေဒၚသီတာေအး (မိသားစု)မွ နာေရးကူညီမႈအသင္း (ရန္ ကုန္)သို႔ အမွတ္တရ ေက်ာက္စီပန္းခ်ီကားအား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ေက်ာင္း ေဆာင္သစ္ ေရွ႕တြင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ား၊ ဆရာ/မမ်ားႏွင့္ အမွတ္တရမွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ႐ိုက္ကူးခဲ့ၾကသည္။
  

ယခုကဲ့သို႔ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္) အေနျဖင့္ အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ အမ်ားျပည္သူတို႔မွ လွဴဒါန္းခဲ့ေသာထည္ဝါခန္႔ညား ေဘးကင္းလံုၿခံဳသည့္ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကေလးသည္ ႏွစ္ေပါင္း (၃၇)ႏွစ္ ၾကာ အစုိးရအဆက္ဆက္၏ ပစ္ပယ္ျခင္းခံခဲ့ရသလိုေနခဲ့ရာမွ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)၏ ေဆာက္ လုပ္လွဴဒါန္းမႈျဖင့္ ယခုအခါတြင္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ အနာဂတ္၏ မ်ိဳးဆက္သစ္ကေလးငယ္မ်ား သည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ပါး ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳစြာ ပညာသင္ယူႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ထိုေက်ာင္း ေဆာင္ေလး၏ အလံတိုင္အုတ္ခံုႏွင့္ ေက်ာင္းမ်က္ႏွာစာတြင္မူကား “အမ်ားျပည္သူတို႔အတြက္ အမ်ားျပည္ သူေကာင္းမႈ” ဟူေသာကဗၺည္းမွတ္တမ္း ေက်ာက္စာခ်ပ္ေလးမွာ ျမန္မာျပည္သူလူထု၏ သဒၵါတရား ထက္ သန္မႈကို ေဖာ္ညႊန္းေနသလိုပင္ နာေရးကူညီမႈအသင္း(ရန္ကုန္)အေနျဖင့္လည္း ဘုရားႀကီးကုန္းေက်းရြာ႐ွိ ေက်း႐ြာသူ/သားတို႔၏ ဝမ္းသာပီတိတို႔ႏွင့္ ထပ္တူပင္ “အပစ္ပယ္ခံေက်ာင္းကေလးအတြက္ စိတ္ေအးခဲ့ရ ပါၿပီ” ဟုပင္ မွတ္တမ္းတင္လိုက္ရပါေတာ့သည္။