ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ - ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ


ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ - ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူ
(မိုးမခ) ဇန္န၀ါရီ ၂၆၊ ၂၀၁၆