ကာတြန္း သြန္းခ - သူငယ္တန္းနဲ႔ ျပိဳင္ ဘယ္သူႏိုင္


ကာတြန္း သြန္းခ - သူငယ္တန္းနဲ႔ ျပိဳင္ ဘယ္သူႏိုင္
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၁၆