စုိးေနာင္ (မုံရြာ) - ေပ်ာ္စရာ စစ္ပြဲ


စုိးေနာင္ (မုံရြာ) - ေပ်ာ္စရာ စစ္ပြဲ
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၂၊ ၂၀၁၆

ကေလးဆိုတာ
အရုပ္ေတြနဲ႔ ကစားတဲ႔အရြယ္

လူႀကီးဆိုတာ
အယုတ္ေတြနဲ႔ ကစားတဲ႔အရြယ္

ရယ္ရတယ္
ကေလးခ်င္းစစ္တိုက္ေနၾကတာ
ႏွစ္ဘက္စလံုး ျပံဳးလို႔ရႊင္လို႔
တစ္ေယာက္မွလည္း ဒုကၡိတမျဖစ္ဘူး
တစ္ေယာက္မွလည္း တိုက္ပြဲမက်ဘူး
တစ္ေယာက္မွလည္း စစ္ေဘးဒုကၡသည္မျဖစ္ဘူး။

စိုးေနာင္ (မံုရြာ)