ကာတြန္း ဆလုိင္းစြမ္းပီ - ဒါတုိ႔ျပည္ ... ဒါတုိ႔ေျမ ... ၀ပုိင္တဲ့ေျမ

 
ကာတြန္း ဆလုိင္းစြမ္းပီ - ဒါတုိ႔ျပည္ ... ဒါတုိ႔ေျမ ... ၀ပုိင္တဲ့ေျမ
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၉၊ ၂၀၁၆