ကာတြန္း မိုုးသက္ - ဗုုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ကိုု တိုုင္တည္ျခင္း


ကာတြန္း မိုုးသက္ - ဗုုိလ္ေအာင္ေက်ာ္ ကိုု တိုုင္တည္ျခင္း
(မိုုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၀၊ ၂၀၁၆