ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ - ကာတြန္းဆုိတာ


ကာတြန္း ေမာင္ေမာင္ေဖာင္တိန္ - ကာတြန္းဆုိတာ
(မုိးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂၊ ၂၀၁၆