ကာတြန္း သြန္းခ - ေရသန္႔ဗူးနဲ႔ ေရာ္ဘာတုတ္ကာတြန္း သြန္းခ - ေရသန္႔ဗူးနဲ႔ ေရာ္ဘာတုတ္
(မိုးမခ) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၈၊ ၂၀၁၆