ကာတြန္း ကူမုိးႀကိဳး - အဘလူမုိ႔ ကာခ်ဳပ္ကူ

 
ကာတြန္း ကူမုိးႀကိဳး - အဘလူမုိ႔ ကာခ်ဳပ္ကူ
(မုိးမခ) မတ္ ၁၃၊ ၂၀၁၆