ကာတြန္း ေရႊလူ - ပြတ္တုိက္မႈေလးေတြရွိေနတယ္ဆုိလုိ႔ ...ကာတြန္း ေရႊလူ - ပြတ္တုိက္မႈေလးေတြရွိေနတယ္ဆုိလုိ႔ ...
(မုိးမခ) မတ္ ၁၊ ၂၀၁၆