ခက္ဦး - ဗုံ

ခက္ဦး - ဗုံ
(မုိးမခ) မတ္ ၃၊ ၂၀၁၆

သားေရပိတ္အက်က္ခံ
ငယ္ထိပ္အႏွက္ခံမွ
ကိစၥၿပီးမတဲ့လား … …

မလိုခ်င္ဘူး                 
ပင္စည္ေခါင္းအတိုင္း
ေတာင္ေစာင္းကသာ
ကန္ခ်လိုက္ပါ ။
                          
ရင္ကြဲေသပေစ
ဇာတ္သိမ္းလိုက္မကြဲ႕
ငါ႔ အသံနဲ႔ငါ … … …

ခ က္ ဦ း