ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - ေတာင္းဆိုုး ပလုုံးဆိုုးေတြနဲ႔ တမတ္လႊတ္ေတာ္


ကာတြန္း ကူမိုုးၾကိဳး - ေတာင္းဆိုုး ပလုုံးဆိုုးေတြနဲ႔ တမတ္လႊတ္ေတာ္ 
(မိုုးမခ) မတ္ ၄၊ ၂၀၁၆