ေက်ာ္ဟုန္း - ကေယာင္ဂဏန္း


 ေက်ာ္ဟုန္း - ကေယာင္ဂဏန္း 
(မိုးမခ) ဧျပီ ၈၊ ၂၀၁၆

ခိုးထုပ္ခိုးထည္ ပိုက္႐င္း
ဖမ္းမိတ့ဲ သူခိုးက
က်ဳပ္ကို သူတို ့ ဝိုင္းအနိုင္က်င့္ေနၾကတယ္
စုံမိွတ္ ေအာ္သလိုမ်ိဳး
ဒီမိုကေ႐စီ အနိုင္က်င့္ခံေန႐ပုံမ်ား
ဂင္းနက္စ္ မွတ္တမ္း တင္ေလာက္႐့ဲ။ ။