သင္းရည္ လြင္ - တစ္ေယာက္ထဲလင္းတဲ့ ေန႔

တစ္ေယာက္ထဲလင္းတဲ့ ေန႔
သင္းရည္ လြင္
(မိုးမခ) စက္တင္ဘာ ၄၊ ၂၀၁၈
 
ငါတို႔ျမင္ခဲ့တယ္
လူေတြကဆႏၵျပပဲြကို မ်က္လွည့္ဝိုင္းလိုၾကည့္လို ့
စိတ္ဝင္စားသလိုထင္ရျပီး
စပါးႀကီးေျမြလို ပခ်ဳပ္ထဲ ျပန္ေခြတယ္
ငါတို႔ဟာ မ်ဳိးတုန္းသတ္ျဖတ္မႈေတြထဲ
စုတ္တသပ္သပ္ လုပ္တတ္တယ္
ေကာင္းကင္ဘုံုမွာ နတ္ဘုရားေတြရိွတယ္လို ့
ပူေဇာ္ပသရင္း အာဟာရျပတ္လာၾကတာပဲ
ဆင္းရဲတြင္း ဘယ္ေလာက္နက္ေၾကာင္း
ကိုယ္တိုင္ေလာင္ကြ်မ္းဘူး သူေတြ ျပန္မလာေတာ့ဘူး
ဘဲငန္းတစ္ေကာင္ကိုဖမ္းခ်င္ရင္
ေတာအုပ္ေလးကို ျပန္ၾကည့္မိတယ္
အလင္းေရာင္ေတြက နတ္သမီး ေစလိုက္သလို
ငါတို႔တစ္ကိုယ္စာလင္းေနတာ ညတိုင္း
ကိုယ္ခ်င္းစာစိတ္ မီးမလာဘူး
သူတို ့ ဆံပင္ေဆးဆိုးလုိ ့ေကာင္းတုန္း
အေမွာင္က တိုးထြက္လာမယ့္ကံၾကမၼာ ဟာ
သဘာဝအတိုင္း မည္းလို ့ေမွာင္လို ့။


Comments