ကိုယ့္ခရီးမႀာ

ကိုယ့္ခရီးမွာ
မာမာေအး

ၾသဂုတ္ ၂၂၊ ၂၀၀၈

ေကာင္း႐ံုကေလး ၾကည့္ဖို႔သက္သက္
အခ်စ္လက္နက္ေတြအၾကား
တို႔ မသြားလိုဘူး။

ထူးျခားအေတြး
ဉာဏ္အားႏွင့္ ေဖး
တို႔လက္ေတြ မေကြးမီ။

တညီတညြတ္
ေဒါင္းခြပ္ရာလမ္း
ၿငိမ္းစခန္းတိုင္
ခိုင္ခိုင္လက္တြဲ
ဇြဲႀကီးႀကီးထား
သြားမလို႔ေလ။

မစို႔မပို႔
ခ်စ္ဟန္က်ဳိ႔စရာ မလိုေတာ့ပါဘူးကြယ္။ ။

၂ဝဝ၈ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္

Comments